تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

مناقصه ۰۲۰-۱۴۰۰-۰۸۴-۰۰۲ بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،پالایش و پتروشیمی(دارای ارزیابی کیفی ساده)
شرح کلی حوزه فعالیت : مناقصه ۰۲۰-۱۴۰۰-۰۸۴-۰۰۲ بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،پالایش و پتروشیمی (دارای ارزیابی کیفی ساده)
برآورد مالی : ۵۶,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 2,829,750,000 ریال توضیحات تضمین : مناقصه دارای ارزیابی کیفی ساده است.مناقصه گران محترم می بایست ضمن بارگذاری ضمانت شرکت در فرآیند مناقصه نسخه اصل آنرا بانضمام یک برگ کپی خوانا را تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶به دبیرخانه این کمیسیون تحویل و رسید دریافت نمایند. زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/16ساعت: 14:00
tenders
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،پالایش و پتروشیمی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.