تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

انجام خدمات نظافت، نگهداری فضای سبز، سرویس دهی آبدارخانه و خدمات اداری و کارشناسی در سطوح مختلف در ساختمانهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
شرح کلی حوزه فعالیت : انجام خدمات نظافت، نگهداری فضای سبز، سرویس دهی آبدارخانه و خدمات اداری و کارشناسی در سطوح مختلف در ساختمانهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 2,685,284,570 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/14ساعت: 14:00
tenders
خدمات نظافت، نگهداری فضای سبز، سرویس دهی آبدارخانه و خدمات اداری و کارشناسی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.