تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

واگذاری انجام فعالیت های پشتیبانی و تعمیرات ماشین آلات در اختیار سازمان مدیرت پسماند شهرداری مشهد
شرح کلی حوزه فعالیت : دارای رشته خدمات از وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی که دارای تاییدیه در یکی از بخش های خدمات عمومی، حمل ونقل ،تعمیر و نگهداری و یا امور تاسیسات باشد
برآورد مالی : ۷۴,۸۵۳,۲۲۱,۸۸۶

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 3,742,661,094 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/16 ساعت 14:00
tenders
واگذاری انجام فعالیت های پشتیبانی و تعمیرات ماشین آلات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.