تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

فروش یکدستگاه موتور سیکلت اسقاط

شرایط آگهی

سپرده 150,000 ریال شهرکرد بانک ملی مرکزی شهرکرد جاری 0104777450002
tenders
فروش یکدستگاه موتور سیکلت اسقاط

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.