تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

۴۰۰/۴۰۷- فروش ۵۰٫۰۰۰ کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط
۴۰۰/۴۰۸- فروش ۴۰٫۰۰۰ کیلوگرم انواع سیم آلومینیومی اسقاط

شرایط آگهی

کلیه شرکتهای تولید کننده سیم و کابل و کارخانجات ذوب فلزات
tenders
فروش انواع سیم مسی اسقاط – انواع سیم آلومینیومی اسقاط

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.