تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

فروش یکدستگاه وانت نیسان اوراق

شرایط آگهی

مبلغ سپرده 3.000.000 ریال شهرکرد بانک ملی مرکزی شهرکرد جاری 0104777450002 و ... به شرح کامل در اصل آگهی
tenders
فروش یکدستگاه وانت نیسان اوراق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.