تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

فروش یکدستگاه پیکان سواری اسقاط

شرایط آگهی

سپرده: 20,000,000 ریال، شهرکرد بانک ملی مرکزی شهرکرد جاری 0104777450002
tenders
فروش یکدستگاه پیکان سواری اسقاط

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.