تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : پشتیبانی از تجهیزات راهبند، پلاک خوان و نرم افزار کنترل تردد سازمانی و بین سازمانی و سرورهای
شماره نیاز : ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۱۷۴
نام سرویس : سایر فعالیتهای خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱۱
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

ضمیمه کردن پیش فاکتور الزامی بوده پیشنهاد دهنده گانی که اسناد خودر ا در سامانه بارگزاری ننمایند به منزله رد استعلام تلقی میگردد
tenders
پشتیبانی از تجهیزات راهبند، پلاک خوان و نرم افزار کنترل تردد سازمانی و بین سازمانی و سرورهای

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.