تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تعمیرات پمپ تخلیه مارپیپ ۹۰۰۰۰ stother & pit با تمام هزینه های جاری و ضمانتنامه یک ساله مطابق انالیز پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۰۰۹۲۱۸۷۰۰۰۰۶۶
نام سرویس : تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری
تعداد : ۱ تعمیرات
تاریخ نیاز : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
محل تحویل : قزوین ، قزوین

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
تعمیرات پمپ تخلیه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.