تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید ۶ قلم شامل ۵۴ عدد قطعات یدکی پمپ
شماره نیاز : ۱۲۰۰۰۹۲۲۸۸۰۰۱۰۸۷
– خرید ۶ قلم شامل ۵۴ عدد قطعات یدکی پمپ
گروه کالا : فن آوریهای ساخت و تولید
تعداد : ۵۴ NO
تاریخ نیاز : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
محل تحویل : خوزستان ، اهواز

شرایط آگهی

پیش پرداخت تأدیه نمی گردد-محل تحویل کالا امیدیه می باشد-حتماً پیشنهاد فنی ضمیمه گردد در غیر اینصورت به منزله انصراف می باشد
tenders
قطعات یدکی پمپ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.