تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

مناقصه واگذاری فعالیتهای نظارت بر حسن اجرای پروژه های توزیع نیروی برق استان اردبیل
شرح کلی حوزه فعالیت : مناقصه واگذاری فعالیتهای نظارت بر حسن اجرای پروژه های توزیع نیروی برق استان اردبیل

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 500,000 مبلغ تضمین : 1,243,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1400/12/28ساعت: 14:00
tenders
واگذاری فعالیتهای نظارت بر حسن اجرای پروژه های توزیع نیروی برق استان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.