تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

تعمیرات اساسی کمپرسور هوای BROOM WADE (SC۳۵۰) مستقر در واحد گاز و گاز مایع ۴۰۰
محل اجرای خدمات و مدت انجام کار محل اجرای پروژه در حوزه جغرافیایی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون – واحد گاز و گاز مایع ۴۰۰ و مدت انجام و اجرای خدمات آن ۲۱۰ روز
برآورد ۱۲٫۱۵۰٫۲۵۸٫۲۶۸ ریال

شرایط آگهی

داشتن گواهی صلاحیت پیمانکاری رتبه ۵ در رشته نفت و گاز یا تاسیسات و تجهیزات - داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی» از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مبلغ تضمین 607.600.000 ریال - جهت دریافت اسناد واریز مبلغ 800.000 ریال -
tenders
تعمیرات اساسی کمپرسور هوای BROOM WADE (SC۳۵۰)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.