تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه، انشعابات، ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری، شیرها، حوضچه ها و حفاظت کاتدیک، نصب کنتور و رگلاتور تغییر ظرفیت کنتور و رگلاتور، تعویض کنتورهای معیوب و دستکاری شده، نصب پلمپ کنتور مشترکین شهرهای نقده، محمدیار و روستاهای تابعه
محل اجرای پروژه: شهرستان نقده

شرایط آگهی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه (دریافت استعلام ارزیابی کیفی ، ارائه اسناد ارزیابی کیفی ، دریافت مابقی اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد قیمت، مهر و امضای اسناد مناقصه ، بازگشایی پاکتها) بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد داشتن شخصیت حقوقیداشتن گواهی صلاحیت معتبر پایه پنج و یا بالاتر در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه توانایی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز ... رجوع شود به اصل آگهی
tenders
پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه، انشعابات، ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری، شیرها، حوضچه ها و حفاظت کاتدیک، نصب کنتور و رگلاتور تغییر ظرفیت کنتور و رگلاتور، تعویض کنتورهای معیوب و دستکاری شده، نصب پلمپ کنتور مشترکین شهرها

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.