تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خرید انواع تابلو کامپوزیت مجهز به رله LMS جهت قطع و وصل از راه دور از تامین کنندگان واجد شرایط و تایید صلاحیت شده تهیه نماید.
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید انواع تابلو کامپوزیت مجهز به رله LMS جهت قطع و وصل از راه دور
تعداد: ۱۷۰۰ دستگاه
مدت قرارداد: از تاریخ مبادله قرارداد به مدت سه ماه شمسی

شرایط آگهی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 9.871.460.000 ریال ارسال اسناد از طریق پست الکترونیک با ارائه درخواست کتبی از طریق مکاتبه از طریق پست، نمابر یا پست الکترونیکخرید اسناد: مبلغ 250.000 ریال واریز حساب جاری 0106123340002 بانک ملی شعبه برق خرم آباد بنام جاری شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان نوع تضمین : ضمانتنامه بانکی یا ورایز مبلغ به حساب جاری 106123340002 بانک ملی شعبه برق خرم آباد ارائه گواهینامه صلاحیت از شرکت مادر تخصصی توانیر، گواهی استاندارد، گواهی تست آزمایش های داخلی و خارجی بابت تامین و تولید تابلوهای موضوع مناقصه الزامی است ... رجوع شود به اصل آگهی
tenders
خرید انواع تابلو کامپوزیت مجهز به رله LMS جهت قطع و وصل از راه دور

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.