تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خرید دوربین استودیویی با قابلیت ۴k

شرایط آگهی

دریافت اسناد از سایت - میزان سپرده 4.400.000.000 ریال و ... به شرح کامل در اصل آگهی
tenders
خرید دوربین استودیویی با قابلیت ۴k

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.