تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای نمایشگر تعاملی هوشمند
شرح کلی حوزه فعالیت : تجهیز مدارس استان ایلام

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 65.00 مبلغ تضمین : 1,000,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/01/29ساعت: 14:30
tenders
نمایشگر تعاملی هوشمند

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.