تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

برونسپاری خدمات حراست فیزیکی در بیست و سه حوزه نگهبانی با تعداد برآوردی ۸۳ نفر نگهبان در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز

شرایط آگهی

سپرده 4,542,000,000 ریال تبریز سرمایه تبریز جاری 130281020211
tenders
برونسپاری خدمات حراست فیزیکی در بیست و سه حوزه نگهبانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.