تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

واگذاری برونسپاری انجام خدمات نظافت و باغبانی بصورت حجمی

شرایط آگهی

سپرده: 2.370.000.000 ریال
tenders
واگذاری برونسپاری انجام خدمات نظافت و باغبانی بصورت حجمی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.