تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریق برگزاری مزایده و تجدید مزایده عمومی اقدام نماید.
واگذاری مجموعه غرفه سنگتراشی (بصورت اجاره) مستقر در محوطه سازمان مدیریت آرامستانها
واگذاری مدیریت مرکز عرضه بهداشتی دام زنده واقع در اسلامشهر کمربندی الغدیر جنب جایگاه سوخت CNG به صورت اجاره
و … به شرح کامل در اصل آگهی

شرایط آگهی

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط - جهت شرکت در مزایده و تجدید مزایده و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت ارائه نمایند - هزینه درج آگهی در روزنامه و چاپ بنر و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده و تجدید مزایده عمومی می باشد و ... به شرح کامل در اصل آگهی
tenders
واگذاری مجموعه غرفه سنگتراشی (بصورت اجاره) مستقر در محوطه سازمان مدیریت آرامستانها – واگذاری مدیریت مرکز عرضه بهداشتی دام زنده

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.