تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خرید۷۶۴۰۰ متر انواع کابل مسی فشار ضعیف
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید۷۶۴۰۰ متر انواع کابل مسی فشار ضعیف

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00 هزینه خرید اسناد : 400,000 مبلغ تضمین : 1,553,300,000 ریال توضیحات تضمین : ضمانتنامه بانکی - واریز به حساب - مسدودی مطالبات زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/18ساعت: 12:00
tenders
انواع کابل مسی فشار ضعیف

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.