تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

مناقصه شماره م م آج / ۱۴۰۰/۰۰۷۰ تأمین نیروی انسانی انجام خدمات روزمره واحد تعمیرات برق(اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماکن و تأسیسات)
شرح کلی حوزه فعالیت : حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
۱)خدمات فوق الذکر توسط ۵۶نفر/ روز صورت می پذیرد.
۲)تهیه و تأمین ابزار کار مورد نیاز طبق شرح خدمات بعهده و هزینه پیمانکار می باشد.
۳)داشتن گواهینامه تعیین صلاحیت و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی

برآورد مالی : ۱۰۷,۶۳۷,۴۲۶,۲۹۱

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 600,000 مبلغ تضمین : 5,381,871,315 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/15 ساعت 14:00
tenders
تأمین نیروی انسانی انجام خدمات روزمره واحد تعمیرات برق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.