تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

در نظر خدمات پشتیبانی ، تاسیسات ، خدمات دفتری ، تنظیفات و نگهداری فضای سبز منطقه شش عملیات انتقال گاز در سال ۱۴۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.
– محل اجرای پیمان محدوده عملیاتی منطقه شش عملیات انتقال گاز

شرایط آگهی

دریافت اسناد از سایت - مبلغ تضمین 12.039.960.099 ریال - ارائه گواهی صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری - ارائه گواهی صلاحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی ، تعمیر و نگهداری و تاسیسات و ... به شرح کامل در اصل آگهی
tenders
خدمات پشتیبانی ، تاسیسات ، خدمات دفتری ، تنظیفات و نگهداری فضای سبز منطقه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.