تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خرید ۵۰۴۰۰۰ کیلوگرم بنتونیت جهت ارتهای برق
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید ۵۰۴۰۰۰ کیلوگرم بنتونیت جهت ارتهای برق

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00 هزینه خرید اسناد : 400,000 مبلغ تضمین : 1,204,406,000 ریال توضیحات تضمین : ضمانتنامه بانکی - واریز به حساب - مسدودی مطالبات زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/18ساعت: 12:00
tenders
خرید بنتونیت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.