تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجهیزات هنرستان رشته برق
شرح کلی حوزه فعالیت : تجهیز هنرستانهای استان ایلام

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 500,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/01/29ساعت: 14:30
tenders
تجهیزات هنرستان رشته برق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.