تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اصلاح و بازبینی خطوط شبکه و تغذیه محور سر فیروز آباد (مهدی) آباد
مبلغ براورد ۱۶/۷۲۷/۶۳۹/۶۶۴ ریال

شرایط آگهی

رشته تاسیسات و تجهیزات و ابنیه مبلغ تضمین 900/000/000 ریال
اصلاح و بازبینی خطوط شبکه و تغذیه محور

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.