تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری خدمات شهری نسبت به عملیات اجرایی واگذاری خدمات عملیاتی – فنی و نگهداشت فضای سبز شهرداری ابهر بصورت حجمی
براورد: ۶۷/۵۹۶/۴۷۹/۷۲۴ ریال

شرایط آگهی

تضمین : 3/380/000/000 ریال
واگذاری خدمات شهری نسبت به عملیات اجرایی واگذاری خدمات عملیاتی – فنی و نگهداشت فضای سبز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.