تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید تجهیز ذخیره ساز
براورد: ۲۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریل

شرایط آگهی

تضمین : 1/475/000/000 ریال گواهی معتبر حداقل رتبه 4 شورای عالی انفورماتیک
خرید تجهیز ذخیره ساز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.