تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید سرور
مبلغ برآورد اولیه ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 4.000.000.000 ریال - گواهی معتبر حداقل رتبه 4 شورای عالی انفورماتیک در رشته تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame باشند -
خرید سرور

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.