تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید پمپ و بوستر پمپ جهت پروژه سوله نمایشگاه بین المللی

شرایط آگهی

رشته پیمانکاران - تاسیسات و تجهیزات - فاقد رتبه فروشندگان - لوازم ابرسانی فاضلابی و ابیاری
خرید پمپ و بوستر پمپ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.