تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید دستگاه کامل یون کروماتوگراف (IC)
مبلغ برآورد ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 2.850.000.000 ریال -
خرید دستگاه کامل یون کروماتوگراف (IC)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.