تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش تعداد ۶ دستگاه خودرو پراید- پژو روا- پراید

شرایط آگهی

سپرده شرکت در مزایده برای هر مزایده برابر جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بی قید و شرط بانکی و یا رسید واریز وجه نقد به حساب سیبا شماره 13040100004056031207595521 بانک مرکزی به شماره شناسه واریز 952127556121731237520091111111 (سپرده اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه ترجیحا ضمانت نامه ارائه گردد.
فروش تعداد ۶ دستگاه خودرو پراید- پژو روا- پراید

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.