تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده خودروسواری تیبا۲ مدل ۱۳۹۴
به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۱۰۰۹۲۸یک دستگاه اتومبیل سواری تیبا ۲ مدل ۱۳۹۴ به شماره شهربانی ۱۲د۶۴۳ ایران ۷۸ به شماره موتور ۸۱۸۹۶۱ شماره شاسی ۱۰۲۳۵۵۸ متعلق آقای سعید ملکیان شاهیوندی که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزیابی شده، از ساعت ۹ الی ۱۲ مورخ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ در اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان کوهدشت واقع در مجتمع اداری مالک اشتر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.(لازم بذکر است خودرو درپارکینگ کشاورز نیروی انتظامی آب باریکی جهت بازدید می باشد )
شماره آگهی : ۱۴۰۱۰۳۹۲۵۷۶۰۰۰۰۰۳۱
شماره پرونده : ۱۴۰۱۰۴۰۲۵۷۶۰۰۰۰۹۱۶

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری تیبا ۲ مدل ۱۳۹۴

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.