تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید سرور
براوردها : ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین : 4/000/000/000 ریال حداقل رتبه 4 شورای عالی انفورماتیک در رشته تولید و ارائه رایانه های غیر main frame
خرید سرور

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.