تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان کوهدشت در پرونده کلاسه ۰۱۰۰۳۶۵  مطروحه فی ما بین اقای سید احمد مصطفوی و آقای عباس خسروی درنظر دارد اموال زیرا را واقع در خیابان سمیه کوچه شهید احمد امرایی پلاک ۹ رابا شرایط زیر از طریق مزایده به فروش برساند
۱-    دو عدد یخچال با برند آوج ۱۲ فوت به مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲-    ماشین لباس شویی با برند هوور با ظرفیت ۸ کیلو به مبلغ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال که مجموعاً مبلغ ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد گردیده است و شخصی که بیشترین قیمت را از قیمت پایه پیشنهاد نماید برنده مزایده است ومی بایستی که ۱۰ درصد قیمت پایه پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نماید و مابقی آن را حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورت انصراف وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.
۳-    مزایده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ راس ساعت ۱۱صبح در محل اجرای احکام حقوقی برگزار می شود متقاضیان می توانند پیشنهادهای خود را در پاکتهای در بسته تحویل نمایند.
رحمان مرادیانی اصل – مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان کوهدشت
شماره آگهی : ۱۴۰۱۳۶۴۶۰۰۰۰۱۲۴۵۲۹
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۸۱۶۳۵۰۰۵۸۳
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان کوهدشت

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش دو عدد یخچال با برند آوج ۱۲ فوت – ماشین لباس شویی با برند هوور با ظرفیت ۸ کیلو

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.