تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
به موجب پرونده اجرایی به کلاسه ۱/۰۰۳۰۸۱/۱۱۳ج از شعبه ۱۱۳دادگاه حقوقی تهران -دادنامه۱۴۰۰۱۸۷۸مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ -اجراییه ۱۴۰۰۰۹۹۴مورخ ۱۴۰۰/۷/۶-محکوم له خانم فرحناز کاوسی راد فرزند یداله -محکوم علیهم خانم وآقا -مینو-منیژه-علیرضا-سیما شهرت همگی کاوسی راد فرزند یداله -تقسیم ترکه  اموال منقول به شرح کارشناسی ذیل می باشد .
لیست اقلام منزل مرحوم کاوسی(فرشباف رنجبر)
قیمت کل(ریال)    قیمت واحد(ریال)    تعداد    شرح کالا
۰۰۰/۰۰۰/۴۰    ۰۰۰/۰۰۰/۴۰    ۱    ۱-تلویزیون ۴۳ اینچ سامسونگ
۰۰۰/۰۰۰/۵    ۰۰۰/۰۰۰/۵    ۱    ۲-میز تلویزیون
۰۰۰/۰۰۰/۵    ۰۰۰/۰۰۰/۵    ۱    ۳-آباژور
۰۰۰/۰۰۰/۲    ۰۰۰/۰۰۰/۲    ۱    ۴-وی سی دی پلیر
۰۰۰/۰۰۰/۵۰    ۰۰۰/۰۰۰/۵۰    ۱    ۵-مبلمان سه کاناپه-۲ مبل تک
۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰    ۰۰۰/۰۰۰/۵۰    ۲    ۶-فرش دست بافت تبریز ۹ متری
۰۰۰/۰۰۰/۱۰    ۰۰۰/۰۰۰/۱۰    ۱    ۷-تابلو فرش-قاب پارچه ای وان یکاد
۰۰۰/۰۰۰/۳۰    ۰۰۰/۰۰۰/۳۰    ۱    ۸-بوفه و جاکفشی
۰۰۰/۰۰۰/۱۰    ۰۰۰/۰۰۰/۱۰    ۱    ۹-میز عسلی ۳ عدد-میز جلو مبلی
۰۰۰/۰۰۰/۲۰    ۰۰۰/۰۰۰/۲۰    ۱    ۱۰-لوستر سه شعله-لوستر دیوار کوب ۲ عدد
۰۰۰/۰۰۰/۲۰    ۰۰۰/۰۰۰/۲۰    ۱    ۱۱-گاز فردار مبلی ۵ شعله
۰۰۰/۰۰۰/۶۰    ۰۰۰/۰۰۰/۶۰    ۱    ۱۲-یخچال فریزر امرسان
۰۰۰/۰۰۰/۵    ۰۰۰/۰۰۰/۵    ۱    ۱۳-سماور برقی
۰۰۰/۰۰۰/۱۰    ۰۰۰/۰۰۰/۱۰    ۱    ۱۴-مقداری ظروف آشپزخانه دم دستی
۰۰۰/۰۰۰/۲۰    ۰۰۰/۰۰۰/۲۰    ۱    ۱۵-فرش ماشینی ۹ متری
۰۰۰/۰۰۰/۳۰    ۰۰۰/۰۰۰/۳۰    ۱    ۱۶-قالیچه ماشینی-کناره-قالیچه آشپزخانه
۰۰۰/۰۰۰/۱۰    ۰۰۰/۰۰۰/۱۰    ۱    ۱۷-تخت خواب تک نفره فلزی
۰۰۰/۰۰۰/۴۰    ۰۰۰/۰۰۰/۴۰    ۱    ۱۸-فریزر ۶ کشو
۰۰۰/۰۰۰/۱۰    ۰۰۰/۰۰۰/۱۰    ۱    ۱۹-جارو برقی سامسونگ قدیمی
۰۰۰/۰۰۰/۵    ۰۰۰/۰۰۰/۵    ۱    ۲۰-پشتی ماشینی
۰۰۰/۰۰۰/۳    ۰۰۰/۰۰۰/۳    ۱    ۲۱-تلفن بیسیم
۰۰۰/۰۰۰/۲    ۰۰۰/۰۰۰/۲    ۱    ۲۲-لوستر تک اتاق خواب
۰۰۰/۵۰۰/۴    ۰۰۰/۵۰۰/۱    ۳    ۲۳-پادری
۰۰۰/۰۰۰/۶    ۰۰۰/۰۰۰/۶    ۱    ۲۴-پادری دست بافت چفت
۰۰۰/۰۰۰/۳۰    ۰۰۰/۰۰۰/۳۰    ۱    ۲۵-قالیچه خرسک-قالیچه بیضی
۰۰۰/۰۰۰/۲۰    ۰۰۰/۰۰۰/۲۰    ۱    ۲۶-پلوپز-چرخ گوشت-آبمیوه گیری قدیمی
۰۰۰/۰۰۰/۶۰    ۰۰۰/۰۰۰/۶۰    ۱    ۲۷-سینی میوه و ۶ پیش دستی نقره
۰۰۰/۰۰۰/۷۰    ۰۰۰/۰۰۰/۷۰    ۱    ۲۸-سینی و ۶ پایه استکان و قندان نقره
۰۰۰/۳۰۰/۸۷۴    ۰۰۰/۰۰۰/۱۴    ۴۵۰/۶۲    ۲۹-طلا ۷ قطعه
۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰    ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰    ۱    ۳۰-یک سکه و یک ربع سکه غیر پلمپ طلا
۰۰۰/۸۰۰/۷۴۱/۱            جمع کل (ریال)
تاریخ مزایده ۱۴۰۱/۱۲/۷ساعت ۱۳ الی ۱۳/۳۰
در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه ۴ تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع  قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید اموال ۵روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .
لیست اقلام ترکه خانم کاوسی۲ (فرشباف رنجبر)
قیمت کل (ریال)    قیمت واحد (ریال)    تعداد    شرح کالا    ردیف
۰۰۰/۰۰۰/۶۰    ۰۰۰/۰۰۰/۶۰    ۱    قالیچه دستبافت ۵/۱*۲    ۱
۰۰۰/۰۰۰/۵۰    ۰۰۰/۰۰۰/۵۰    ۱    ظروف مسی ۴ تکه ۲ مجمعه ۱ لگن ۱ تشت    ۲
۰۰۰/۰۰۰/۱۰    ۰۰۰/۰۰۰/۱۰    ۱    سرویس چینی ۸ نفره    ۳
۰۰۰/۰۰۰/۵    ۰۰۰/۰۰۰/۵    ۱    آجیل خوری صورتی ۶ نفره    ۴
۰۰۰/۰۰۰/۵    ۰۰۰/۰۰۰/۵    ۱    مجسمه فیل    ۵
۰۰۰/۰۰۰/۳    ۰۰۰/۰۰۰/۳    ۱    شیرینی خوری استیل پایه دار    ۶
۰۰۰/۰۰۰/۵    ۰۰۰/۰۰۰/۵    ۱    میوه خوری بلور قهوه ای    ۷
۰۰۰/۰۰۰/۳    ۰۰۰/۰۰۰/۳    ۱    میوه خوری بلور    ۸
۰۰۰/۸۰۰/۷۴۱/۱        جمع صفحه اول
۰۰۰/۸۰۰/۸۸۲/۱    جمع کل ریالتاریخ مزایده ۱۴۰۱/۱۲/۷ ساعت ۱۳ الی ۱۳/۳۰
در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه ۴ تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع  قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید اموال ۵روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .
تهران – فلکه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضایی شهید باهنر
شماره آگهی : ۱۴۰۱۶۸۴۶۰۰۰۰۶۲۴۴۳۹
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۰۲۴۳۷۰۱۲۲۸
شعبه صادر کننده : شعبه ۱ اجرای احکام مدنی مجتمع شهید باهنر تهران

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش تلویزیون – میز تلویزیون – آباژور – وی سی دی پلیر – مبلمان – فرش – بوفه و جاکفشی – مقداری ظروف آشپزخانه دم دستی – فریزر – جارو برقی – تلفن بیسیم

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.