تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

……………………………………آگهی مزایده مال منقول (اتومبیل) اسناد ذمه ای پرونده کلاسه۱۴۰۱۰۲۸۸۰
به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق متعهد: احمد سرمدی چراغی – متعهدله: زهرا وزینی زیرک ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره انتظامی ایران۱۸-۹۷۳ط۴۹، مدل ۱۳۸۸ رنگ سفید روغنی به شماره موتور۲۸۹۰۷۶۴ و شاسیs1412288238512 چهار سیلندر با سوخت بنزین که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مورخ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ، به هنگام بازدید خودرو به علت عدم کارایی باطری روشن نشد و خودرو به صورت موتور خاموش ارزیابی گردید . پلاکت مشخصات فابریک دارد شماره های حک شده موتور و شاسی آن فابریک و خودرو اصالت دارد . لاستیک یدک دارد ، کارایی لاستیک های آن ۶۵ درصد، رادیو فاقد پنل دارد، آینه بغل سمت راست آن شکستگی دارد . شیشه جلو آن از سمت راست یک ترک عمودی دارد ، گلگیر عقب چپ خوردگی و فرورفتگی دارد ،درب صندوق عقب از چپ خوردگی دارد ، گلگیر عقب و درب عقب سمت راست خوردگی دارد ، درب موتور از جلو سابقه خوردگی و رنگ دارد ، سپر عقب ساییدگی دارد ، درب جلو چپ و گلگیر جلو و راست آن رنگ شده می باشد و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ بیمه شخص ثالث دارد و به مبلغ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال( هشتصد میلیون ریال)ارزیابی گردیده است و در پارگینگ عمومی الوند همدان متوقف است و به موجب سند ازدواج۲۰۲۶۱-۱۳۸۵/۰۶/۲۰ بازداشت شده که به علت عدم انجام تعهد از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ در اداره اجرای اسناد رسمی همدان واقع در سعیدیه بالا، نبش بلوار غنی زادیان، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان طبقه اول به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال( هشتصد میلیون ریال) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود . شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبود و به حساب خزانه واریز خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده میباشد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد؛
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
………………………………………………………………………………………………………………….ریاست اجرای اسناد رسمی همدان-یدی متوسل
شماره آگهی : ۱۴۰۱۰۳۹۲۶۰۳۳۰۰۰۲۶۹
شماره پرونده : ۱۴۰۱۰۴۰۲۶۷۸۶۰۰۰۵۹۷

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل ۸۸

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.