تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت اول)
در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه ۰۱۰۱۲۳۶ج م ۹ بر  آقای رضا بولفائی زلقی – کیومرث عبادی  محکومند بپرداخت مبلغ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ ۵۲٫۳۶۱٫۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و اوراق و مبلغ ۷٫۸۷۵٫۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ لغایت اجرای حکم در حق شرکت ترشی کام مرند با وکالت  آقای آذین مهر  و مبلغ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال نیم عشر دولتی    به علت عدم پرداخت دین ، اموال متعلق به محکوم علیه توقیف و ارزیابی۱۴۰۱/۱۰/۰۶  و طی مراحل قانونی در تاریخ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ روز شنبه راس ساعت ۹ صبح درشعبه ۹ اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع درگلکار(خ وکیل) کوی بعثت مجتمع قضایی شهید بهشتی  به فروش خواهد رسید % مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده میشود . برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .طالبین می توانند پنج روز قبل مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این واحد  بازدید نمایند . موضوع مزایده عبارت است از :  یک دستگاه وانت آریسان به شماره انتظامی ۲۲ی۹۷۹ ایران ۳۵ متوقف در پارکینگ صدرای تبریز و یک دستگاه وانت پیکان به شماره انتظامی ۹۹ص۱۹۱ ایران ۱۵ متوقف در پارکینگ مرزداران تبریز الف :مشخصات وسایل نقلیه:
۱٫وانت آریسان به شماره انتظامی ۲۲ی۹۷۹ ایران ۳۵
نوع:وانت       سیستم:آریسان      تیپ:پی یو ۱      رنگ:سفید     مدل:۱۳۹۵      نوع سوخت:بنزین و گاز        شماره موتور:۰۲۷۸۹۳   شماره شاسی:۶۶۸۵۳۰
در بازدید فنی و ظاهری از خودروی فوق الذکر چراغ عقب سمت راست شکسته بود اتاق عقب خودرو مسقف بود در قسمتهای از بدنه خودرو به صورت جزئی اثار تصادف وجود داشت لاستیکهای جلو و عقب تقریبا پنجاه درصد بودند تا مورخه هفتم بهمن ماه هزار چهارصد و یک دارای بیمه نامه شخص ثالث بود به علت خالی بودن باطری امکان روشن شدن خودرو مقدور نگردید.
۲٫وانت پیکان به شماره انتظامی ۹۹ص۱۹۱ ایران ۱۵
نوع:وانت      سیستم:پیکان     تیپ:۱۶۰۰       رنگ:سفید       نوع سوخت:بنزین و گاز        مدل:۱۳۹۰       شماره موتور:۰۷۳۳۶۸       شماره شاسی:۱۵۶۷۶۳
در بازدید فنی و ظاهری از خودروی فوق الذکر لاستیکهای  جلو در حد۸۰درصد و لاستیکهای  عقب در حد ۵۰درصد بودند اتاق عقب فاقد اتاق بار منصوبه بود به علت خالی بودن باطری امکان روشن شدن خودرو مقدور نگردید.
ب:اظهار نظر کارشناسی و استنتاج نهایی:
با توجه به تحقیقات و استعلامات به عمل امده قیمت وانت آریسان به شماره انتظامی ۲۲ی۹۷۹ ایران ۳۵ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل صد و هفتادو پنج میلیون تومان تعیین می گردد.
با توجه به تحقیقات و استعلامات به عمل امده قیمت وانت پیکان به شماره انتظامی ۹۹ص۱۹۱ ایران ۱۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل صد وبیست میلیون تومان تعیین می گردد.  که همان قیمت پایه فروش خواهد بود
دادورز شعبه ۹ اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز- محمدپور
شماره آگهی : ۱۴۰۱۳۰۴۶۰۰۰۰۲۱۲۵۲۱
شماره پرونده : ۱۴۰۱۳۰۹۲۰۰۰۱۴۸۴۸۲۷
شعبه صادر کننده : شعبه نهم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش وانت آریسان تیپ:پی یو ۱ رنگ:سفید مدل:۱۳۹۵ – وانت پیکان تیپ:۱۶۰۰ مدل:۱۳۹۰ رنگ:سفید

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.