تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

ریاست محترم اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی شهرستان بجنورد
سلام علیکم:
احتراما به پیوست یک نسخه آگهی به شرح ذیل ارسال میگردد مقرر فرمایید موضوع آگهی را یک نوبت در روزنامه ی محلی چاپ و یک نسخه از آن را به این اجرا ارسال نمایید ضمنا زمان نشر آگهی تا روز مزایده نباید کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۳۰ روز باشد %
*آگهی مزایده نوبت اول*
احتراما درخصوص  اجرای ابلاغیه صادره  ۱۴۰۱۲۷۱۰۰۰۰۷۸۶۴۵۳۹  و بایگانی  ۰۱۰۰۷۲۰در خصوص ارزیابی یک دستگاه سواری ۲۰۶به شماره پلاک ۳۵۹ج۸۳ ایران ۲۶ ،اینجانب سرهنگ دوم مجید جعفری کارشناس رسمی دادگستری در امور وسایط نقلیه موتوری زمینی در تاریخ۰۹/۰از خودروی مذکوردر محل پارکینگ  رضا بازدید و پس ازتحقیق و بررسی لازم نتیجه به شرح ذیل اعلام نظر می گردد.
الف) مشخصات فنی خودرو:
نوع: سواری  شماره انتظامی : ۳۵۹ ج ۸۳ ایران ۲۶ سیستم و تیپ: ۲۰۶ تیپ ۲  مدل : ۱۳۸۰    رنگ: سبز کریستالی    شماره شاسی:  ۸۰۶۰۶۲۴۱شماره موتور:  ۳۹۰۰۳۳۱
ب) وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید:
اتاق و بدنه: گلگیر های جلو و کاپوت دارای رنگ می باشد      داشبورد: سالم  صندلی و تودوزی: سالم    تایرها: ۸۰درصد  شیشه ها: سالم  موتور:  سالم
ج) ارزش پایه خودرو: (با توجه به نوع و کارکرد و سال ساخت و شرایط بازار و قیمت خودروهای مشابه) مبلغ ۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ( هشتاد و پنج میلیون تومان)براورد و تعیین می گردد./
و اینکه پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده کل ملک مذکور در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۳:۳۰ و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد به میزان محکوم به وهزینه اجرایی فروش برسد ، بنابراین متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند و با واریز ۱۰ درصد مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و در مزایده شرکت نماید . بدیهی است مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقی (نود درصد) در مهلت مقرر ، مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد%
شماره آگهی : ۱۴۰۱۲۷۴۶۰۰۰۰۳۰۴۴۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۱۲۷۹۲۰۰۰۰۷۲۱۳۷۶
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان بجنورد

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه سواری ۲۰۶ تیپ ۲  مدل : ۱۳۸۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.