تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

(بسمه تعالی)
آگهی مزایده اموال منقول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه ۰۰۰۱۳۸۴ اجرای احکام دادگستری بردسیر در نظر دارد یکدستگاه سواری پراید ۱۱۱ با شماره انتظامی ۹۴۳ق۷۱- ایران۴۵ که در پارکینگ مطهری واقع در بلوار شهدای ناجا شهرک مطهری شهر کرمان توقیف شده است با مشخصات فنی (نوع: سواری هاچ بک  سیستم: پراید  تیپ: ۱۱۱  مدل: ۱۳۸۹ رنگ: سفید- روغنی شماره موتور: ۳۳۸۷۶۴۰  شماره شاسی: S5430089004138) خودروی موصوف در لحظه بازدید از نظر ظاهری بدنه درحد مطلوبی نیست شیشه جلو دارای شکستگی بود درب عقب سمت چپ و لبه درب جلو آثار فرورفتگی و ضربه داشت آئینه های جانبی هر دو سمت شکسته بود لاستیک ها هر چهارحلقه درحد ۲۵ درصد و نیاز به تعویض دارند فاقد زاپاس و رادیو پخش بوده وضعیت داشبورد و تودوزی و صندلیها در حد معمول به نظر رسید چون مدت زیادی از توقیف خودرو می گذرد تست فنی بعمل نیامد فاقد بیمه نامه شخص ثالث بود لذا قیمت پایه خودرو درصورت سلامت قوای محرکه(گیربکس-موتور-دیفرانسیل) طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و یکصد میلیون) ریال برآورد قیمت گردیده است .از طریق مزایده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ (دوشنبه) ساعت ۱۲۳۰ ظهر در محل این اجراء به فروش برساند لذا افرادی که طالب شرکت در مزایده و خرید می باشند می توانند در مدت پنج روز قبل از روز فروش جهت ملاحظه آن به آدرس مذکور مراجعه نمایند و جهت ارائه پیشنهاد تا قبل از مزایده قیمت پیشنهادی خود را به انضمام فیش بانکی دائر به واریز ده درصد مبلغ کارشناسی به این اجراء ارائه نمایند هزینه آگهی و کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده می باشد و در صورتی که برنده ظرف مدت ده روز از تاریخ انجام مزایده نسبت به واریز مابقی مبلغ پیشنهادی اقدام ننماید مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط خواهد شد به درخواست هایی که حین و بعد از مزایده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد%
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بردسیر- بنی اسد
شماره آگهی : ۱۴۰۱۲۱۴۶۰۰۰۰۴۶۷۹۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۳۱۰۳۱۴۱
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بردسیر

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یکدستگاه سواری پراید ۱۱۱ مدل: ۱۳۸۹ رنگ: سفید- روغنی 

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.