تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تایپ و تکثیر، خدمات نگهداری و راهبری سیستم تصفیه فاضلاب و واگذاری انجام امور سرویس و نگهداری تاسیسات و تجهیزات ساختمان و محوطه مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران و سرویس و نگهداری دستگاههای حرارتی تهویه و دیزل ژنراتور ساختمان پزشکی قانونی واقع در (کهریزک) و (واحد جنوب) شامل کلیه تجهیزات و وسایل سیستمهای گرم کننده و سرد کننده در سال ۱۴۰۲

شرایط آگهی

تضمین 6.000.000.000 ریال
تایپ و تکثیر، خدمات نگهداری و راهبری سیستم تصفیه فاضلاب و واگذاری انجام امور سرویس و نگهداری تاسیسات و تجهیزات ساختمان و محوطه مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی و سرویس و نگهداری دستگاههای حرارتی تهویه و دیزل ژنراتور ساختمان شامل کلیه تجهیزات و وسایل سیستمهای گرم کننده و سرد کننده

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.