تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
«آگهی مزایده مرحله  دوم»
دایره اجرای احکام حقوقی دادگستری داراب در نظر دارد بموجب پرونده اجرایی کلاسه ۰۱۰۰۷۸۲  یک دستگاه ژنراتور به شرح کارشناسی ذیل
دستگاه :
۱٫    ژنراتور  ساخت کشور چین  مدل  stc-50  با توان اسمی ۵۰ کیلووات و سریال ۱۱۰۵۵۰۵۱۰۵۸ و دور ۱۵۰۰ در دقیقه
۲٫    موتور مارک بنز ، شش سیلندر ،  ۳۱۲۱۸۸-۱۱۰۲ ، سال ساخت دهه ۷۰ میلادی
د – ارزیابی
دستگاه با توجه به مارک  و مشخصات و توان موتور و ژنراتور  ، سال ساخت ، میزان استهلاک و با فرض سالم بودن به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال یک میلیارد ریال  ارزیابی پایه می گردد .
به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شرکت در مزایده باشد در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ راس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده:
۱-مزایده درحضورنماینده محترم دادستان،از قیمت کارشناسی شروع وشخص یا اشخاصی برنده مزایده اعلام میشوند که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند.
۲- هر کس مایل به خرید باشد می تواند ظرف پنج روزقبل از تاریخ مزایده جهت اطلاعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه  نماید.
۳- ده درصد قیمت آن از شخص برنده نقدا”دریافت می گردد مابقی پس از ۲۰ روز از تاریخ مزایده بایست پرداخت گردد در صورتیکه برنده مزایده ازپرداخت قیمت یا برداشتن مورد مزایده خودداری نماید  مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
۴-ضمناًشرکت کننده درمزایده باید چک با موجودی ده درصدقیمت کارشناسی راتا قبل از جلسه مزایده با دریافت شناسه از اجرای احکام به حساب سپرده دادگستری واریز نموده واصل رسید را به همراه داشته باشد
دادورز اجرای احکام شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان داراب – محمدعلی رحیمی
استان فارس – شهرستان داراب – بلوار دانشجو – ساختمان دادگستری – کدپستی: ۷۴۸۱۷۸۳۱۱۷
شماره آگهی : ۱۴۰۱۱۲۴۶۰۰۰۰۲۹۶۴۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۲۴۵۰۰۱۲
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان داراب

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه ژنراتور

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.