تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
((آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم))
در خصوص پرونده اجرایی ۰۱۰۱۰۲۸موضوع دعوی  آقای تسلیم خداویردی زاده علیه محکوم علیه شرکت ایرانیان موضوع مزایده اموال منقول  واقع در تالش – انتهای خیابان شهید افرازی پشت بازار ماهی فروشان کارگاه شرکت خانه ایرانیان مشخصات اموال به شرح زیر می باشد:  یک دستگاه کانکس ساندویج پانل ، ساخت شرکت نگین کاروان به ابعاد ۲/۵*۶ متر مربع به صورت سالن خالی شامل یک پنجره به همراه توری کشویی و درب ورودی از جنس یو پی وی سی با سیم کشی و روشنایی کامل ، شاسی اصلی با کلاف تیر آهن ۱۶ مستعمل ، با توجه به وضعیت ظاهری مقطوع ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال براورد گردیده است .  لذا مال موصوف ساعت ۸ الی ۸/۳۰صبح روز  شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۶از طریق مزایده دردفتر اجرای مدنی تالش به فروش می رسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع شده وبه کسانی که بالاترین قیمت را از قیمت پایه پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد و۱۰%مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تایکماه به پرداخت ثمن معامله اقدام نمایند درغیراینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید می گرددمتقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این دفتر اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود.(ضمنا بعدازوقت مقرردرخواستی مبنی برشرکت درمزایده پذیرفته نمی باشد)
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش*شکورپور
شماره آگهی : ۱۴۰۱۳۴۴۶۰۰۰۰۱۹۶۸۴۱
شماره پرونده : ۱۴۰۱۳۴۹۲۰۰۰۱۵۳۰۸۵۶
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش   یک دستگاه کانکس ساندویج پانل

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.