تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده خودرو در پرونده اجرائی کلاسه ۹۹۰۵۳۸۱
ششدانگ یک دستگاه خودرو سیستم : پراید تیپ : سی دی ۵ (هاچ بک) کاربری: سواری مدل : ۱۳۷۶ رنگ : خاکستری -نوک مدادی روشن – متالیک شماره شاسی S1442275125747 شماره موتور : ۰۰۰۱۴۳۰۳ نوع سوخت : بنزین تعداد محور : ۲ ظرفیت : جمعا ۴ نفر تعداد چرخ: ۴ تعداد سیلندر: ۴ به شماره انتظامی ۷۷-۷۵۲ د ۷۴ متعلق به رضا ودایع خیری که در قبال قسمتی از بدهیِ وی بازداشت و در محل پارکینگ گمرگ غرب توقیف میباشد وطبق اعلام بستانکار خودرو دارای بیمه میباشد طبق بازدید مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ کارشناس رسمی دادگستری مشخصات خودرو بدین شرح است : وضعیت بدنه: دو طرف بدنه آثار خوردگی و خط و خش دارد میزان سلامت لاستیک ها حدودا ۵۰ درصد بوده است درب ها قفل بوده لذا با مشاهده موقعیت طاهری و موتور خاموش و به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سیصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است و در روزدوشنبه
مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره پنجم اجرای ثبت به نشانی : تهران خ قائم مقام فراهانی کوچه میرزاحسنی پلاک ۳ اداره پنجم اجرای ثبت از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سیصد میلیون ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد .مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد و منوط به پرداخت ۱۰% از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . لذا بستانکار در صورت تمایل در رقابت ، خریدار یا خریداران می بایست ظرف ۴۸ ساعت قبل از شروع مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خویش را همراه با درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند . برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع کند و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . در اینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.این آگهی پس از تائید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محلی است ./
تاریخ انتشار آگهی در سایت سازمان :۱۴۰۱/۱۱/۱۱
رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی -محمدی
شماره آگهی : ۱۴۰۱۰۳۹۰۱۰۱۵۰۰۰۸۹۲
شماره پرونده : ۱۳۹۹۰۴۰۰۱۰۱۵۰۰۵۳۸۱

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش ششدانگ یک دستگاه خودرو سیستم : پراید تیپ : سی دی ۵ (هاچ بک) کاربری: سواری مدل : ۱۳۷۶ رنگ : خاکستری -نوک مدادی روشن – متالیک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.