تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

*آگهی مزایده نوبت اول تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸*
در پرونده کلاسه ۰۱۰۰۷۹۱ ملاحظه می گردد به موجب اجرائیه شماره ۱۴۰۱۳۴۴۲۰۰۰۰۲۶۷۸۵۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ شعبه ۱ دادگاه حقوقی رضوانشهر که خوانده روانبخش بشارتی شیراز محکوم به پرداخت مطالبه ۹۱۰ میلیون ریال و هزینه دادرسی در حق آقای اکبر جلالی چپه زادی و نیم عشر که با تعرفه یک دستگاه خودرو پراید بشماره انتظامی ایران ۵۶ – ۴۶۳ن ۳۸ که توقیف یافته در پارکینگ وفایی اردجان ارزیابی یافته به شرح ذیل”
خودرو موضوع مزایده”
خودرو مورد تعرفه عبارت است ازیک دستگاه خودرو پراید بشماره انتظامی ایران ۵۶ – ۴۶۳ن ۳۸  نقره ای رنگ سیستم پراید تیپ صبا جی تی ایکس سوخت بنزین که کاپوت جلو و ستون جلو از قبل رنگ بوده و به علت ریزش رنگ مجدد نیاز به رنگ کاری دارد شیشه جلو ترک دارد و نیاز به تودروزی داخل دارد و فاقد نمد ی صندوق می باشد سقف خودرو به دلیل قرار گرفتن زیر نور خورشید دچار آفتاب سوختگی لاستیک جلو ۶۰ درصد و لاستیک عقب ۴۰ درصد سالم چراغ جلو بدلیل مات بودن باید تعویض گردد درب جلو و عقب فاقد زه و باطری خودرو فاسد جلو پنجره ای شکسته شده موبور کولر خراب بوده و فاقد تسمه کولر هم می باشد ، خودرو در ستون به پایین دارای  رنگ و از قسمت صندوق عقب و جلو سمت راست دارای ضربه و اعتبار بیمه نامه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ به اتمام رسید که با جمیع موارد ارزش خودرو مذکور ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل بیست و شش میلیون تومان مورد ارزیابی واقع گشته بدین ترتیب مزایده و فروش نسبت به آن در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۰۰ در دفتر این شعبه که مهلت ارائه درخواست کتبی متقاضیان می باشد، و پس از آن بصورت حضوری و شفاهی تا ارائه بالاترین قیمت برگزار خواهد شد، و کلیه متقاضیان می توانند با در دست داشتن تصویر کارت شناسایی معتبر و ثبت نام در سامانه ثنا و ارائه پرینت آخرین موجودی حساب درخواست خود را ارائه نمایند و درخواستهای خود را می بایست تا قبل از ساعت ۱۱:۰۰ تحویل شعبه نمایند و الا ترتیب اثر داده نخواهد شد پس از ساعت ۱۱:۰۰ در صورت تعدد درخواست مزایده بصورت حضوری و شفاهی در صورت تمایل طرفین تا اعلام بالاترین قیمت پیگیری خواهد شد و در نهایت شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد که ضمن اعلام بالاترین پیشنهاد، ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی را ظرف روز مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید مگر در صورت وجود عذر موجه که با هماهنگی ریاست شعبه ظرف ۲۴ ساعت واریز نماید، و ما به التفاوت را ظرف یکماه به همان حساب واریز نماید والا وجه واریزی در حق دولت ضبط خواهد شد، فرصت اعتراض به مزایده ظرف یک هفته پس از برگزاری مزایده و پس از آن قطعی محسوب است و تا قبل از قطعیت تحویل مال به برنده صورت نخواهد پذیرفت. ضمنا متقاضیان ۵ روز قبل از مزایده می توانند ملک را بازدید و متقاضی مزایده ۲۴ ساعت قبل از برگزاری مزایده میتواند در شعبه حاضر گردد تا با بررسی پرونده توسط دفتر و محیا بودن شرایط از برگزاری مزایده اطمینان حاصل نماید. در صورت عدم مراجعه و ابطال مزایده به دلیل عدم محیا بودن شرایط مسئولیت آن برعهده دفتر نخواهد بود.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رضوانشهر – عادل شیخی
رضوانشهر – بلوار امام رضا – دادگستری شهرستان رضوانشهر – کد پستی : ۴۳۸۴۱۹۷۳۳۸ – تلفن ۰۱۳۴۴۶۲۱۸۹۰-۰۱۳۴۴۶۲۶۹۹۱ – وب سایت www.dadgil.ir
شماره آگهی : ۱۴۰۱۳۴۴۶۰۰۰۰۱۹۶۹۷۵
شماره پرونده : ۱۴۰۱۳۴۹۲۰۰۰۱۰۲۴۷۷۵
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رضوانشهر

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه خودرو پراید نقره ای رنگ سیستم پراید تیپ صبا جی تی ایکس

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.