تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده مال منقول
درخصوص پرونده کلاسه ۰۰۰۰۲۳۵ مدنی شورا له آقایعلی اصغر علی گدائی علیه بابک جواهری مبنی بر مطالبه وجه که مال منقول محکوم علیه توقیف گردید و توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد بازدید قرارگرفته و مجموعاً به مبلغ ۴۶۱٫۱۲۰٫۰۰۰ ریال  قیمت پایه ارزیابی می گردد که در تاریخ  ۱۴۰۱٫۱۲٫۴ روز پنج شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در اجرا احکام مدنی بابلسر از طریق مزایده بفروش خواهد رسید کسانی که بالاترین قیمت را با توجه به نظریه کارشناسی اعلام نمایند برنده مزایده خواهند بود برنده مزایده باید ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزایده پرداخت و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف یک ماه پس ازانجام مزایده پرداخت نماید طالبین میتوانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به اجرا احکام مراجعه تا مورد مزایده به آنان ارائه گردد ضمنا جهت کسب اطلاعات تکمیلی طالبین می توانند جهت مطالعه نظر کارشناسی تاروز قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی شورای بابلسر مراجعه نمایند/. ب
*    اموال مورد مزایده شامل :
۱ ـ هود صنعتی دو کاناله استیل ………………………………………………………. ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲ـ الکترو موتور سه فاز ۲٫۲ کیلو واتی چینی با کانال دمنده …………………………………… ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال
۳ـ پمپ آب اسقاطی …………………………………………………………………………………… ۵٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال
۴ـ اجاق گاز بزرگ ………………………………………………………………………………………… ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۵ـ سرامیک ۳۰*۶۰ سه بسته …………………………………………………………………………….. ۶۰۰٫۰۰۰۰ ریال
۶ـ چهارعدد رینگ فولادی پراید ……………………………………………………………………………. ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۷ـ موتور پمپ آب ۲ اسب جتی اسقاط ……………………………………………………………………. ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۸ـ فن cpu کامیوتر ……………………………………………………………………………………..۵۰۰٫۰۰۰ ریال
۹ـ گیربکس نانوایی………………………………………………………………………………. ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال
۱۰ـ لوستر ۲ شعله کناردیواری ۴ عدد ………………………………………………………………. ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۱ـ نایلکس ۳۳۷٫۵ کیلو ……………………………………………………………………. ۶۷٫۵۰۰٫۰۰۰۰ ریال
۱۲ـ ۱۲ عدد سفره یکبار مصرف………………………………………………………………. ۷۲۰٫۰۰۰۰ ریال
۱۳ـ پنج کارتن ظرف یکبار مصرف گیاهی …………………………………………………………. ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۴ـ بخاری چهارشعله برقی ناسیونال …………………………………………………………….. ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۵ـ بخاری دو شعله برقی جاتا ……………………………………………………………….. ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۶ـ بخاری گازی ۱۲۰۰۰ ایران شرق …………………………………………………….. ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۷ـ شمشیر تزیینی ذوالفقار …………………………………………………………………… ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۸ـ بیست متر کابل برق ۶*۲ ……………………………………………………………….. ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۹ـ دو دستگاه مانیتورacc15incri ……………………………………………………….5.000.000 ریال
۲۰ـ پنج عدد کیبردicon ……………………………………………………………………… 4.000.000 ریال
۲۱ـ چراغ مطالعه کنارمیزی ……………………………………………………………………….. ۶۰۰٫۰۰۰ ریال
۲۲ـ دو دستگاه کیس کامپیوتر…………………………………………………………………. ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲۳ـ ساب وافر و باند …………………………………………………………………………………. ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲۴ـ دو عدد مهتابی کوچک ………………………………………………………………………… ۶۰۰٫۰۰۰ ریال
۲۵ـ دو عدد کارت شبکه ………………………………………………………………………….. ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲۶ـ سرویس سفالی هفت سین و چهارگلدان سفالی کوچک………………………………………. ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲۷ـ باند بزرگ…………………………………………………………………………………………….. ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
۲۸ـ یک کارتن نمک یه نفره………………………………………………………………………….. ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۲۹ـ سی و یک عدد چراغ زیر سقفی بزرگ بدون لامپ …………………………… ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال
۳۰ـ هشت عدد چراغ زیر سقفی کوچک بدون لامپ ………………………………… ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۳۱ ـ کپسول خالی گاز یخچال …………………………………………………………………… ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳۲ـ هفت عدد ظرف شیرینی خوری طرحدار ایرانی ………………………………….. ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال
۳۳ـ شش بسته سی و شش عددی دستمال توالت ………………………………….. ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال
۳۴ـ بیست و پنج عدد ظرف بیست لیتری خالی پلاستیکی ………………………..۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال
۳۵ـ ۱ کارتن هزار عددی ظرف یکبار مصرف …………………………………………… ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳۶ـ یک عدد اسقاط ……………………………………………………………………………………….. ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۳۷ـ دو دست کمک فنر لوله ای و روغنی پراید …………………………………………… ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳۸ـ پنکه سقفی …………………………………………………………………………………………….. ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
۳۹ـ سه عدد ملاقه آبگردان بزرگ ……………………………………………………………….. ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۴۰ـ هفت عدد میزپذیرایی دو پایه ام دی اف و شیشه ………………………………… ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۴۱ـ دو عدد ظرف استیل وارمردار سلفی ……………………………………………………. ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۴۲ـ منبع ایستاده ۲۵۰ لیتری پلاستیکی …………………………………………………….. ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۴۳ـ دو عدد سطل آشغال استیل بزرگ ………………………………………………………… ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۴۴ـ دو عدد سطل آشغال پلاستسکس بزرگ ………………………………………………. ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۴۵ـ بیست متری کابل برق۱*۲ ……………………………………………………………………… ۶۰۰٫۰۰۰ ریال
۴۶ـ ده متر کابل برق ۱۰*۴ ………………………………………………………………………. ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۴۷ـ پخش ماشین پیوند  p3750mp …………………………………………………………. 1.500.000 ریال
۴۸ـ سه عدد صندلی فلزی بدون کفه اسقاط …………………………………………………. ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۴۹ـ دو عدد صندلی بلند پشت بار…………………………………………………………………. ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال
۵۰ـ سه عدد میز چوبی اسقاط ……………………………………………………………………… ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال
۵۱ـ هیجده عدد صندلی چوبی کف چرمی ………………………………………………… ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال
۵۲ـ کپسول ۱۱ کیلویی پرسی ……………………………………………………………………… ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
۵۳ـ دو عدد میزگرد چهارنفره …………………………………………………………………….. ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۵۴ـ چهارعدد تابلو وایت برد ……………………………………………………………………….. ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۵۵ـ میز اسقاط دو کشو چوبی ……………………………………………………………………….. ۸۰۰٫۰۰۰ ریال
۵۶ـ دو عدد چهارپایه ………………………………………………………………………………………. ۶۰۰٫۰۰۰ ریال
۵۷ـ یک دستگاه پخش دی وی دی سونی ………………………………………………….. ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۵۸ـ پروژکتورال ای دی ………………………………………………………………………………… ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۵۹ـ سیزده عدد فیوز کتابی …………………………………………………………………………. ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۶۰ـ فیروز کتابی سه فاز ……………………………………………………………………………….. ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۶۱ـ فلاسک آب پلاستیکی بزرگ ………………………………………………………………… ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۶۲ـ سه راهی سیم دار برق ………………………………………………………………………….. ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۶۳ـ طبقات فلزی به طول ۵ متر عرض ۱۰٫۲ و پهنا ۷٫۲ …………………………. ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۶۴ـ یخچال پشت خودرو نیسان بدون سیستم خنک کننده…………………….. ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۶۵ـ نردبان آهنی …………………………………………………………………………………………. ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۶۶ـ ام دی اف …………………………………………………………………………………………………. ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۶۷ـ یک دستگاه الکتروموتور ……………………………………………………………………… ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
مدیر اجرای احکام مدنی شورا دادگستری بابلسر
شماره آگهی : ۱۴۰۱۴۷۴۶۰۰۰۰۲۸۰۰۹۶
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۲۰۶۲۵۰۰۸۶۷
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان بابلسر

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش: – هود صنعتی دو کاناله استیل – الکترو موتور سه فاز ۲٫۲ کیلو واتی چینی با کانال دمنده – پمپ آب اسقاطی -اجاق گاز بزرگ – و …

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.