تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای اقدامات کنترلی،مراقبتی و ممیزی بصورت حجمی

شرایط آگهی

اعلام نشده
اجرای اقدامات کنترلی،مراقبتی و ممیزی بصورت حجمی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.