تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

به موجب پرونده اجرائی کلاسه های ۸۸۰۰۰۳۴و ۹۰۰۰۱۵۸شرکت تولیدی مجتمع فولاد ستاره گیلان به شماره ثبت ۵۴۶ اداره ثبت شرکتهای رودبار با امضاء خانم منیژه الفته دارنده ملی ۲۵۹۱۷۹۰۲۰۵ به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و خانم پریوش صادقی بالا جورشری به شماره ملی ۲۵۹۱۶۱۷۶۶۱به سمت نائیب رئیس هیئت مدیره واقای فرهنگ حاجی علی اکبر به شماره ملی ۰۴۵۰۵۸۲۵۵۸به سمت منشی هیئت مدیره و شرکت شهرکهای صنعتی گیلان به نشانی خرشک رحمت اباد گیلان با نمایندگی اقای محمود دهسرائی بعنوان راهن ، الف -مورد مزایده اعیانات احداثی و ماشین آلات موجود بر روی ششدانگ پلاک ثبتی قطعه چهارم تفکیکی بمساحت ۳۰۰۰مترمربع به شماره فرعی ۴۸ از پلاک اصلی ۴۵ در بخش ۱۸ گیلان ناحیه ۵۵ واقع در خرشک متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی گیلان که ذیل ثبت۶۲۱۵ و صفحه ۱۲۱ دفتر ۱۸/۷۰به نام شرکت شهرکهای صنعتی گیلان ثبت وصادر گردیده است ، طبق سند رهنی شماره ۹۶۶۱۷مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۲ درقبال مبلغ ۱/۰۶۳/۹۵۱/۱۲۵ریال و مازاد برابر سندرهنی ۱۰۴۴۸۲مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ تنظیمی دفتر ۲۲ اسنادرسمی رودبار در قبال مبلغ۱/۲۸۸/۴۸۸/۰۰۰ریال در رهن بانک ملت رودبار گیلان قرار گرفته است حدود اربعه آن به شرح ذیل می باشد.
شمالاً دیوار به دیوار بطول چهل وهشت متر به قطعه دوم تفکیکی ، شرقاً به وضعیت شمالی دیواریست بطول هفتاد ممیز شصت متر به پلاک ۴۸ باقیمانده ، جنوباً دیوار به دیوار به طول پنجاه وچهار متر به قطعه پنجم تفکیکی ، غرباً درب و دیواریست به طول هجده ممیز پنجاه ونه متر به خیابان احداثی .
ملک موردنظر دارای عرصه به مساحت حدوداً سه هزار مترمربع ، کلاً محصور با دیوار بلوک سیمانی ، در حد غرب با ارتفاع حدوداً ۲ متر و سایر حدود با ارتفاع های متفاوت ، در حد جنوب به دلیل شیب زمین به صورت پله ای اجرا شده است ( شیب زمین به سمت شرق
می باشد ) و دارای درب آهنی ماشین رو در حد غرب و درب آهنی نفر رو در حد جنوب بوده
در بخش شمال غرب ، یک دستگاه سوله فلزی چهار دهانه ( دارای ۵ قاب ) با ابعاد حدوداً ۲۴ متر در ۱۲ متر ( مساحت حدوداً ۲۸۸ مترمربع ) و ارتفاع حدوداً ۳۰/۷ متر و رأس و ۳۰/۶ متر در کناره ها ، دیوارهای بلوک سیمانی و پوشش داخلی و خارجی سیمانکاری و پودر خاک سنگ ، سربندی از پرلین و پوشش ایرانیت آزبست سیمان که بخشی از آن از بین رفته است . در یک دهانه بخش غربی سوله ، بنای دو طبقه با مساحت حدوداً ۶۰ مترمربع در همکف و ۶۰ مترمربع در طبقه اول دارای درب و پنجره های آهنی برای امور فنی و اداری احداث شده است ( ورود به این قسمت به دلیل بسته بودن درب میسر نگردید ) . همچنین در مجاورت ضلع جنوبی سوله شواهدی از شروع احداث یک ساختمان یک طبقه در حد دیوارسازی در همکف رویت گردید که به صورت نیمه کاره رها شده است . در بخش جنوب غرب ، یک دستگاه انباری از نوع مصالح بنایی با ابعاد حدوداً ۱۶ متر در ۹ متر ( مساحت حدوداً ۱۴۴ مترمربع ) با دیوار بلوک سیمانی بدون نماسازی ، سقف شیبدار یک طرفه با زیرسازی چوبی و پوشش ایرانیت با ارتفاع در بخش کوتاه تر به میزان حدوداً ۲۰/۳ متر و دارای درب فلزی ماشین رو از داخل ملک می باشد .
همچنین تجهیزات موجود در شرکت فوق الذکر که در ادامه به تفکیک نام برده خواهد شد ، با توجه به عدم نگهداری در ستورهاشون درمحوطه شرکت به صورت مستهلک درآمده و نیاز به اورهال داردو درتصرف شرکت تعاونی ریخته گری ستاره
گیلان می باشد
و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اعیانات وتاسیسات احداثی برروی پلاک ثبتی مذکور به مبلغ ۲۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( بیست ویک میلیارد و سیصدمیلیون ریال ) ارزیابی شده و اموال منقول موجود مورد وثیقه به شرح ذیل می باشد :ب-۱) یک دستگاه دریل ستونی کارکرده ساخت شرکت پیشرو مدل M-16 با دینام به ارزش تقریبی سی میلیون ریال معادل ( ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ) .
ب-۲) یک دستگاه کوره دستی به همراه آجرنسوز فرسوده بدون مشغل به همراه مکنده و الکتروموتور ( به طور جداگانه در شرکت موجود بود ) به ارزش تقریبی سی میلیون ریال معادل (۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ) .
ب-۳ ) مجموعه نورد گرم میل گرد با شاسی و مجهز به الکتروگیربکس و غلطک های مربوط به همراه تابلو برق به تعداد یک دستگاه به ارزش تقریبی دویست و پنجاه میلیون ریال معادل ( ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ) .
ب-۴) یک دستگاه سنگ ساب ( چرخ ) دوبل کارکرده به ارزش تقریبی ده میلیون ریال معادل ( ۱۰۰۰٫۰۰۰ تومان ) .
ب-۵) یک دستگاه کپسول هوابرش ( اکسیژن ) کارکرده بدون تجهیزات به ظرفیت
۴۰ لیتر به ارزش تقریبی هفت میلیون ریال معادل ( ۷۰۰٫۰۰۰ تومان ) .
ب-۶) یک دستگاه کمپرسور هوا کارکرده از نوع پیستونی و الکتروموتور مربوط به ساخت شرکت ایران کمپرسور به ارزش تقریبی پانزده میلیون ریال معادل (۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ) .
ب-۷ ) سه عدد هواکش ۶۰ سانت کارکرده با الکتروموتور مربوطه به ارزش تقریبی شش میلیون ریال معادل ( ۶۰۰٫۰۰۰ تومان ) .
ب-۸ ) مخزن گازوئیل ۶۰۰۰ لیتری کارکرده به ارزش تقریبی شصت و پنج میلیون ریال معادل ( ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ) .
ب- ۹ ) یک دستگاه قپان ۵۰۰ کیلویی کارکرده ساخت شرکت میزان پویا بدون وزنه به ارزش تقریبی بیست میلیون ریال معادل ( ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ) .
ب-۱۰ ) ارزش ۵ عدد تابلو برق به انضمام تجهیزات داخلی و با توجه به شرایط نگهداری به ارزش تقریبی دویست میلیون ریال معادل ( ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ) .
ب -۱۱) حق اشتراک و امتیاز گازصنعتی به ظرفیت ۶۵ مترمکعب در ساعت به انضمام لوله ها به طول تقریبی ۴۰ متر در ابعاد مختلف – فلنچ ها – اتصالات و شیرآلات به ارزش تقریبی سیصد و پنجاه میلیون ریال معادل ( ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ) .
ب – ۱۲) حق اشتراک و امتیاز برق صنعتی با قدرت ۳۰ کیلو وات به همراه ترانس هوایی اختصاصی و تیر برق بتونی و تابلو برق مربوطه و کابل های موجود به ارزش تقریبی هفتصد میلیون ریال معادل ( ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ) . مجموع ارزش تجهیزات و ماشین آلات ( ذیلاً به تفکیک ذکر شده است ) : ۱/۶۸۳/۰۰۰/۰۰۰ریال (یک میلیارد و ششصدو هشتاد وسه میلیون ریال می باشد.
مجموع اعیانات احداثی و اموال منقول مذکور بر روی پلاک ثبتی مورد رهن صدرالاشعاره از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (سوم اسفندماه یک هزاروچهارصد ویک )در محل شرکت تولیدی مجتمع فولاد ستاره گیلان واقع در شهرک صنعتی خرشک رودبار از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مجموع ارزش اعیانات احداثی و اموال منقول به مبلغ ۲۲/۹۸۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال (بیست ودو میلیارد و نهصدوهشتادوسه میلیون ریال) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. شرکت درجلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ۴۰۵۲۰۱۳۲۰۷۵۳۶۰۷۱ با شناسه واریز ۹۱۷۱۰۸۵۵۲۱۱۱۷۵۰۰۱۰۰۱۴۰۰۰۲۳۱۶۳۸وشبای ۹۷۰۱۰۰۰۰۴۰۵۲۰۱۳۲۰۷۵۳۶۰۷۱ir ثبت نزد بانک ملی وحضور خریداریانماینده قانونی آن درجلسه مزایده می باشد وبرنده مزایده مکلف است مابه تفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید، ودرصورتی که ظرف مدت مقرر مانده فروش رابه حساب سپرده واریز نگردد مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه دولت واریز خواهد شد لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وبرابرمقررات وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشارآآگهی :۱۴۰۱/۱۱/۱۷
شماره آگهی : ۱۴۰۱۰۳۹۱۸۵۸۶۰۰۰۰۳۴
شماره پرونده : ۸۸۰۴۰۱۸۵۸۶۰۰۰۰۳۴

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش ششدانگ پلاک بمساحت ۳۰۰۰مترمربع دارای عرصه به مساحت حدوداً سه هزار مترمربع یک دستگاه سوله فلزی چهار دهانه ( دارای ۵ قاب ) با ابعاد حدوداً ۲۴ متر در ۱۲ متر ( مساحت حدوداً ۲۸۸ مترمربع )

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.