تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۱- انوع شینه مسی اسقاط براورد : ۵/۳۶۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲- انواع کابل ۲۰ کیلو ولت و فشار ضعیف مسی اسقاط براورد : ۳۶/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳- انواع کابل انشعاب اسقاط براورد: ۲۵/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴- انواع کابل خودنگهدار ۲۰ کیلو ولت و فشار ضعیف آلومینیوم اسقاط به همراه سرکابل و مفصل براورد: ۳/۷۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۵- انواع سیم آلومینیوم اسقاط براورد : ۲۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مبلغ براوردی مزایده : ۹۲/۴۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین ها : مندرج در اصل اگهی خرید : 500/000 ریال مندرج در اصل اگهی
انوع شینه مسی اسقاط-انواع کابل ۲۰ کیلو ولت و فشار ضعیف -انواع کابل انشعاب اسقاط -انواع کابل خودنگهدار ۲۰ کیلو ولت و فشار ضعیف آلومینیوم اسقاط

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.