تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : جاره کامیونت یا راننده جهت ارسال کیسه ها و جمع اوری سفارشات اینترنتی شهر اصفهان بصورت روزانه و کرایه ی ماهیانه و قرارداد سالیانه
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۴۳۴۲۰۰۰۰۶۷
برگزار کننده : اداره کل پست استان اصفهان
نام سرویس : فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل
تعداد : ۱۱
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
محل تحویل : استان : اصفهان ، شهر : اصفهان

شرایط آگهی

جاره کامیونت یا راننده جهت ارسال کیسه ها و جمع اوری سفارشات اینترنتی شهر اصفهان بصورت روزانه و کرایه ی ماهیانه و قرارداد سالیانه
جاره کامیونت یا راننده جهت ارسال کیسه ها و جمع اوری سفارشات اینترنتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.