تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : -اجاره خودرو با راننده جهت حمل ونقل و مبادله پستی خط روستائی آران وبیدگل به ابوزید آباد و بالعکس بصورت روزانه و کرایه ی ماهیانه و قرارداد سالیانه
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۴۳۴۲۰۰۰۰۷۵
برگزار کننده : اداره کل پست استان اصفهان
نام سرویس : فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل
تعداد : ۱۱
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
محل تحویل : استان : اصفهان ، شهر : اصفهان

شرایط آگهی

-اجاره خودرو با راننده در اختیار جهت حمل ونقل و مبادله محمولات پستی خط روستائی آران وبیدگل به ابوزید آباد و بالعکس بصورت روزانه و کرایه ی ماهیانه و قرارداد سالیانه
اجاره خودرو با راننده جهت حمل ونقل و مبادله پستی خط روستائی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.